Trương Văn Đăng
Trương Văn Đăng1 tháng trước

Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định của pháp luật thì không có giá trị pháp lý

Khoản 1, Điều 9, Luật HN&GĐ quy định, việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo luật này và pháp luật về hộ tịch. Do đó, việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.
73
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699