Loan Đặng
Loan Đặng1 tháng trước

Vợ có một sổ tiết kiệm mở trước khi kết hôn. Sau này, tôi góp lương hàng tháng vào sổ đó. Vậy khi ly hôn, tôi có được chia tiền?

Về nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn, khoản 4 điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định, tài sản riêng của vợ, chồng sẽ thuộc quyền sở hữu riêng của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung.

Nếu một hoặc hai bên có yêu cầu chia tài sản trộn lẫn thì mỗi người sẽ được nhận phần giá trị tương ứng với khoản đóng góp vào khối tài sản đó.

Trường hợp sổ tiết kiệm đứng tên vợ, mở trước khi kết hôn thì tài sản này được coi là tài sản riêng của vợ. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, người chồng đưa lương cho vợ để gửi vào sổ tiết kiệm đó nên tài sản chung, riêng bị trộn lẫn. Người chồng có quyền yêu cầu chia số tiền đã góp vào sổ tiết kiệm mang tên vợ. Nếu chứng minh được số tiền đã góp, bạn có thể được thanh toán phần giá trị này.
41
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896