Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Sau kết hôn, tôi tự mua nhà bằng tài sản riêng, không có đóng góp của vợ. Tôi có phải chia khi ly hôn?

Nếu bạn mua nhà bằng tài sản riêng, không có đóng góp của vợ thì không phải chia khi ly hôn. Pháp luật quy định, tài sản riêng của vợ/chồng là:

- Tài sản có trước khi kết hôn

- Tài sản được thừa kế riêng, được cho tặng riêng trong thời kỳ hôn nhân

- Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ hoặc chồng.

Về nguyên tắc, khi ly hôn tài sản riêng của ai sẽ thuộc quyền sở hữu của người đó. Tuy nhiên, nếu tài sản có sau khi kết hôn, bạn phải chứng minh đó là tài sản riêng của mình.

Việc chứng minh tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân không dễ dàng. Bạn phải có căn cứ chứng minh tài sản đó được mua hoàn toàn bằng tiền bạn kiếm được, không có sự giúp sức hay đóng góp cải tạo, sửa chữa gì của vợ. Nếu có đủ căn cứ chứng minh tài sản riêng, bạn sẽ không phải chia khi ly hôn.

Tuy nhiên, nếu vợ bạn có bỏ công sức khởi xây dựng, cải tạo, sửa chữa hoặc sắm sửa đồ dùng gia đình, người vợ có quyền yêu cầu được bù đắp tương ứng với phần công sức đã bỏ ra.
45
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206