Xe không chính chủ có bị phạt không?

Theo Thông tư số 12/2013/TT-BCA sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 20, Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12.10.2010 quy định về đăng ký xe thì từ ngày 15/4/2013 đến ngày 31/12/2014, việc giải quyết đăng ký xe đối với trường hợp xe đã đăng ký, chuyển nhượng qua nhiều người thực hiện như sau:

“Đối với trường hợp xe Đăng ký sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác:

Hồ sơ sang tên, di chuyển xe (nơi chuyển đi) thực hiện như sau:

– Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng xe, hồ sơ gồm:

+ Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

+ Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).

Hồ sơ đăng ký xe (nơi chuyển đến) gồm:

– Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

– Chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

– Phiếu sang tên di chuyển, kèm theo hồ sơ gốc của xe”

Trên đây là quy trình thủ tục về việc cấp Giấy đăng ký xe cho trường hợp của anh.

Còn việc phạt đối với trường hợp xe không chính chủ theo Thông tư 11/2013/TT-BCA có hiệu lực 15 tháng 4 năm 2013 quy định “CSGT không được dừng các phương tiện đang lưu thông trên đường khi không có dấu hiệu vi phạm để hỏi và xử lý với lỗi xe không chính chủ”.

Do đó nếu anh vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà có mang đầy đủ giấy tờ thì anh cũng sẽ chỉ bị phạt với lỗi đã vi phạm mà không bị phạt lỗi không chính chủ. Còn nếu anh vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà không mang giấy tờ xe thì anh sẽ thị xử phạt thêm tội “Không có Giấy đăng ký xe theo quy định” tại điểm a khoản 3 Điều 20 NĐ 34/2010/NĐ-CP.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn