Ngô Quốc Ân
Ngô Quốc Ân8 tháng trước

Xử lý vi phạm hành chính về hành vi sản xuất, mua, bán trái phép đồ chơi nguy hiểm

Nghị định 59/2006/NĐ-CP quy định đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em là hàng hóa cấm kinh doanh. Do vậy, tại điểm d khoản 4 Điều 10 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP có quy định xử phạt đối với hành vi sản xuất, mua, bán trái phép đồ chơi nguy hiểm.
Tuy nhiên, theo Luật Đầu tư năm 2014 thì đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em không có trong danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh quy định tại phụ lục I của Luật, do đó, không phải là hàng hóa cấm kinh doanh. Vậy, hiện nay, hành vi sản xuất, mua, bán trái phép đồ chơi nguy hiểm có bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 10 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP không?
49

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận