Bao lâu sau khi người thân qua đời mới được chia thừa kế?

Tôi nghe nói có những trường hợp không được phân chia tài sản ngay khi người thân qua đời mà phải chờ đợi một khoảng thời gian nhất định.

Cho hỏi, về vấn đề này pháp luật quy định như thế nào?

Luật sư tư vấn

Theo khoản 1 điều 611 Bộ luật Dân sự năm 2015, thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Theo điều 614 Bộ luật Dân sự năm 2015, kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.

Như vậy, có thể hiểu sau khi người để lại tài sản chết thì những người thừa kế được quyền chia tài sản thừa kế. Tuy nhiên, căn cứ điều 661 Bộ luật Dân sự năm 2015, các trường hợp sau đây sẽ hạn chế phân chia di sản thừa kế:

Thứ nhất, theo ý chí của người lập di chúc hoặc theo thỏa thuận của tất cả những người thừa kế, di sản chỉ được phân chia sau một thời hạn nhất định thì chỉ khi đã hết thời hạn đó di sản mới được đem chia.

Ví dụ 1: Trong nội dung di chúc người lập yêu cầu "sau khi chết 2 năm, những người được hưởng tài sản theo di chúc mới được quyền chia tài sản thừa kế". Như vậy, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày người để lại di sản chết thì không được phân chia tài sản thừa kế.

Ví dụ 2: Tất cả những người thừa kế thỏa thuận "trong vòng 5 năm kể từ ngày người để lại di sản chết không được phân chia tài sản thừa kế (dù người lập di chúc không yêu cầu)" thì việc hạn chế phân chia di sản thừa kế được thực hiện theo thỏa thuận này.

Thứ hai, trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định. Thời hạn này không quá 3 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn 3 năm mà bên còn sống chứng minh được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình họ thì có quyền yêu cầu Tòa án gia hạn một lần nhưng không quá 3 năm.

Ví dụ 3: Trường hợp người chồng mất, cha mẹ chồng yêu cầu chia căn nhà chung của hai vợ chồng (di sản thừa kế duy nhất) cho cha mẹ chồng theo quy định của pháp luật mà việc chia này dẫn đến người vợ khó khăn về chỗ ở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người vợ và các con thì người vợ có quyền yêu cầu Tòa án tạm thời chưa chia di sản thừa kế trong một khoảng thời gian nhất định.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Luật sư Trần Văn An
Trần Văn An

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

0986****477
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896