Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Cá nhân không thực hiện thủ tục kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đúng thời hạn sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính

Khoản 1 Điều 24 Luật Thuế TNCN năm 2007, sửa đổi bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Luật Thuế TNCN sửa đổi 2012; điểm b khoản 1 Điều 141 Luật Quản lý thuế năm 2019, Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định: người nộp thuế thuộc diện phải quyết toán thuế TNCN có trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế trong khoảng thời gian 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ, hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ theo quy định.

Điểm b khoản 2 Điều 141 Luật Quản lý thuế năm 2019, khoản 4 Điều 9 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định: không xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN mà có phát sinh số tiền thuế được hoàn.

Bên cạnh đó, tham khảo Công văn số 801/TCT- TNCN của Tổng cục Thuế thì cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm, hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo. Nếu cá nhân không thực hiện quyết toán thuế thì:

+ Đối với cá nhân phát sinh thuế phải nộp mà không nộp hồ sơ quyết toán thuế thì mức phạt sẽ được quy định bằng 1/2 mức phạt của tổ chức.

+ Đối với cá nhân có số thuế nộp thừa nếu không nộp hồ sơ quyết toán thuế thì không được hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau.

+ Đối với cá nhân muốn hoàn thuế mà chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN thì không áp dụng phạt vi phạm hành chính đối với khai thuế quá thời hạn.
Như vậy, trường hợp cá nhân muốn hoàn thuế mà nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN muộn hơn so với thời hạn quy định thì không bị xử phạt vi phạm hành chính.
28
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206