Trương Văn Đăng
Trương Văn Đăng 1 tháng trước

Quên không xuất hoá đơn đầu ra?

Do sơ xuất nên chị kế toán cũ của công ty em trong tháng 1/2012 đã bỏ sót không viết 1 hóa đơn xuất khẩu. Chị ấy đã nghỉ việc. Em là kế toán mới, ngày 19/04/2012 em đã làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp và chưa phát hiện ra sai sót của chị ấy. 20/4/2012 em mới phát hiện ra hóa đơn chưa viết đó.
Vậy xin luật sư cho em hỏi như sau:
1, vào ngày 20/4/2012 em xóa bỏ các hóa đơn đã viết và viết lại từ tháng 1 cho đúng ( do hầu hết các hóa đơn viết trong quý 1 đều bị sai đơn giá xuất khẩu), đồng thời em làm lại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng và nộp vào ngày 20/4. Như thế em có bị phạt khi giải quyết các vấn đề như vậy không ah?
2, Doanh thu Tăng của hóa đơn thiếu chưa viết và Doanh thu Giảm của các hóa đơn viết sai giá phải khai bổ sung để trình lên cơ quan Thuế cần những thủ tục gì và theo mẫu nào?
3, Em chưa nộp tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý 1 nên những công việc của câu hỏi 1 và 2 sẽ làm cùng khi nộp tờ khai Thuế TNDN tạm tính hay phải trước đó?
Em xin cảm ơn rất nhiều ah

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận