Thanh Hiếu
Thanh Hiếu 1 tháng trước

Chấm dứt HĐLĐ ngày 30 tháng 3 có được hưởng trợ cấp do dịch không?

Trước đây tôi làm việc tại công ty, do công ty gặp khó khăn do dịch COVID-19 nên tôi bị chấm dứt hợp đồng từ ngày 30 tháng 3. Vậy cho hỏi tôi có được nhận trợ cấp do dịch không?

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận