Ngô Quốc Ân
Ngô Quốc Ân1 năm trước

Chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ có thai

Trường chúng tôi có cô giáo ký hợp đồng làm việc 3 năm (không có quyết định tuyển dụng) đến ngày 31/12/2012 là hết hạn hợp đồng. Hiện nay cô đang có thai, do điều kiện nhà trường có khó khăn nên tôi dự kiến chấm dứt hợp đồng làm việc vào ngày 31/12/2012 thì có được hay không?
110

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận