Đinh Hùng
Đinh Hùng 1 tháng trước

Chính sách miễn giảm thuế đối với gia đình thương binh liệt sĩ

1. Gia đình tôi là gia đình con liệt sỹ, có được miễn giảm tiền thuê đất, sử dụng đất của nhà nước không?
2. Chế độ miễn giảm quy định như thế nào?
3. Việc miễn giảm tại địa phận tỉnh Khánh Hoà được quy định như thế nào?
15

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận