Mai Anh
Mai Anh1 tháng trước

Người lao động làm việc tại nhà nhưng vẫn đảm bảo công việc thì được hưởng bao nhiêu tiền lương?

Tại khoản 1 điều 95 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ tiền lương đã thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc.

Với các quy định nêu trên, trường hợp người lao động làm việc ở nhà và hoàn thành công việc được giao thì người sử dụng lao động buộc phải trả lương đầy đủ.

Những doanh nghiệp thật sự khó khăn về tài chính do dịch bệnh cần nói rõ điều đó để người lao động cảm thông, chia sẻ và đồng hành nhằm vượt qua khó khăn này. Doanh nghiệp, cần thỏa thuận (chân thành, tình cảm) với người lao động thay vì dùng mệnh lệnh, buộc người lao động làm việc ở nhà phải nhận lương ít hơn bình thường. Việc làm này dễ gây ra bức xúc cho người lao động và dẫn đến hậu quả xấu cho doanh nghiệp.
19
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896