Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Chưa giải quyết xong việc chia tài sản, có được ly hôn?

Khi chưa phân định tài sản, vợ chồng vẫn có thể tiến hành ly hôn. Hai người có quyền tự thỏa thuận với nhau về tài sản chung, riêng.

Nếu không thỏa thuận được, vợ chồng có thể yêu cầu tòa án phân chia ngay trong đơn ly hôn. Nếu trong đơn không đề cập vấn đề này, tài sản đó vẫn thuộc sở hữu chung của vợ chồng.

Sau khi ly hôn, nếu có tranh chấp về tài sản chung, hai bên đều có quyền yêu cầu tòa án giải quyết.
39
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896