Có 2 số BHXH và cập nhật thiếu quá trình tham gia Bảo hiểm trên VSSID

Hiện tôi có 1 cuốn sổ BHXH nhưng bao gồm 2 số sổ trong đó : 1. 7416004478 2. 7933383994 Trong sổ và cả trên VSSIS không cập nhật đầy đủ quá trình tham gia bảo hiểm của tôi . xin kiểm tra giúp và hướng dẫn tôi thủ tục gộp sổ để được sổ mới và cập nhật đầu đủ quá trình tham gia
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Luật sư Trần Văn An
Trần Văn An

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

0986****477
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877