"Cò đất" thiếu chứng chỉ hành nghề môi giới có bị phạt?

Căn cứ điểm c khoản 3 điều 4 và điểm a khoản 1 điều 59 Nghị định 16/2022/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 28/1), cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 40 đến 60 triệu đồng (trước đây, theo Nghị định 139/2017/NĐ-CP chỉ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng).

Ngoài việc bị phạt tiền nêu trên còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc có chứng chỉ hành nghề theo quy định khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập, theo điểm a khoản 5 điều 59.

Đồng thời, căn cứ điểm c khoản 3 điều 4 và điểm b, c, d khoản 1 điều 59, các vi phạm liên quan đến môi giới bất động sản sau đây cũng bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng:

- Tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản làm sai lệch nội dung chứng chỉ. Ngoài việc bị phạt tiền còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề bị tẩy xóa, sửa chữa cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp chứng chỉ hành nghề, theo điểm b khoản 5 điều 59.

- Cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản. Ngoài việc bị phạt tiền còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề từ 3 tháng đến 6 tháng, theo điểm a khoản 4 điều 59.

- Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Luật sư Trần Văn An
Trần Văn An

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

0986****477
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588