Trương Văn Đăng
Trương Văn Đăng1 tháng trước

Có thể ủy quyền đăng ký kết hôn không?

Theo khoản 3 Điều 38 Luật hộ tịch 2014, khi đăng ký kết hôn, cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở UBND. Công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi vào sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên . Hai bên nam, nữ cùng ký vào giấy chứng nhận kết hôn.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 2 Thông tư 15 của Bộ Tư pháp (2015) quy định về việc ủy quyền đăng ký hộ tịch như sau: người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 của Luật hộ tịch được ủy quyền cho người khác thực hiện thay, trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Như vậy, theo quy định pháp luật, việc đăng ký kết hôn không được ủy quyền cho người khác.
73
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896