- Bạn là Luật Sư, Hãy tạo hồ sơ và trả lời các câu hỏi giúp ích cho cộng đồng

- Bạn có câu hỏi hãy đăng ký tài khoản để hỏi các vụ việc đang vướng mắc.

Con có thể đổi sang họ mẹ khi vợ chồng ly hôn?

Nếu đã cân nhắc kỹ, chị có thể đổi họ cho các con qua họ của mình, căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 27 Bộ luật Dân sự năm 2015 - quy định cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ, hoặc ngược lại.

Tuy nhiên, việc thay đổi họ cho con phải tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch. Cụ thể, việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại 1 Điều 26 Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi phải có sự đồng ý của người đó.

Cụ thể: đối với con dưới 18 tuổi thì việc đổi họ cho con sang họ mẹ phải có sự đồng ý của cha, và được thể hiện rõ trong tờ khai khi làm thủ tục về hộ tịch. Với con từ đủ 18 tuổi trở lên thì hoàn toàn có quyền tự quyết định về việc thay đổi họ của mình; có thể đổi sang họ của mẹ mà không cần có sự đồng ý của cha.

Thủ tục thay đổi họ cho con sau khi ly hôn

Thay đổi họ của cá nhân là nội dung thuộc phạm vi thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch. Trong trường hợp người cha đồng ý với việc thay đổi họ cho các con và được thể hiện rõ trong tờ khai đăng ký thay đổi hô tịch thì việc thay đổi họ có thể được tiến hành theo thủ tục được quy định tại Luật Hộ tịch năm 2014.

Cơ quan có thẩm quyền thay đổi họ

Theo Luật Hộ tịch năm 2014, các cơ quan dưới đây có thẩm quyền thực hiện việc thay đổi họ cho con:

- UBND cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch cho con trước đây hoặc nơi cư trú của con, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ cho con chưa đủ 14 tuổi (Điều 27).

- UBND cấp huyện, nơi đã đăng ký hộ tịch cho con trước đây hoặc nơi cư trú của con, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ cho con từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trong nước (khoản 3 Điều 46).

Thủ tục thay đổi họ cho con

Theo quy định tại Điều 28 và Điều 47 Luật Hộ tịch năm 2014, thủ tục đăng ký thay đổi họ cho con được tiến hành như sau:

- Hồ sơ thay đổi họ: người yêu cầu thay đổi họ nộp tờ khai đăng ký thay đổi hộ tịch theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

- Trình tự thực hiện thay đổi họ:

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy việc thay đổi họ là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu thay đổi họ ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã, hoặc Chủ tịch UBND cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu. Sau khi thay đổi, công chức tư pháp - hộ tịch sẽ ghi nội dung thay đổi vào Giấy khai sinh. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 3 ngày làm việc.

Trường hợp đăng ký thay đổi họ không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến UBND nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.
0 câu trả lời
Viết tiếng Việt có dấu, không spam, văn minh lịch sự

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc liên hệ lienhe@mylaw.vn
Các luật sư được đề xuất
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

Câu hỏi mới nhất
Menu Luật sư Hỏi đáp Việc làm Tài khoản