Con nợ đã chết, chủ nợ có quyền yêu cầu người thừa kế (của bên vay) thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay không?

Khoản 1, 2, 3 Điều 615 Bộ luật dân sự quy định việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

- Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

- Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

- Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên cho vay có quyền yêu cầu những người hưởng thừa kế của bên vay thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng đã ký trước đó, song phải trong phạm vi di sản do người chết để lại.

Trường hợp người chết không để lại di sản thì bên cho vay không có quyền yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay. Trường hợp nghĩa vụ trả nợ vượt quá phạm vi di sản người chết để lại thì bên cho vay không có quyền yêu cầu người thừa kế bù vào để trả nợ.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Luật sư Trần Văn An
Trần Văn An

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

0986****477