Nguyễn Quốc Trường
Nguyễn Quốc Trường1 tháng trước

Một người được thành lập mấy hộ kinh doanh?

Tôi có xây dựng chuỗi phòng trọ để kinh doanh trên một số quận của Hà Nội. Mỗi quận tôi xây một vài dãy nhà. Theo tôi biết, mỗi người chỉ được đứng tên trên 1 hộ kinh doanh. Vậy giờ tôi phải làm thế nào để đăng ký kinh doanh nếu tôi không muốn thành lập doanh nghiệp? Thủ tục cụ thể như thế nào ạ? Xin cảm ơn.
37

Ý kiến (1)

  1. Luật Greenlaw
    Luật Greenlaw1 tháng trước
    Theo Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Hộ kinh doanh được pháp luật quy định: Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

    Căn cứ theo khoản 2 điều 67 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định tại điều 67 quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh thì: Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.”

    Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì mỗi cá nhân chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc nên bạn không thể đăng ký thêm được hộ kinh doanh nào khác. Việc đăng ký thành lập hộ kinh doanh phải đăng ký tại một địa điểm nhất định, khi bạn xây dựng thêm vài dãy nhà trọ ở nơi khác thì sẽ không được. Do đó, nếu muốn mở rộng kinh doanh, hộ kinh doanh có thể lựa chọn thành lập doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp là doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Đăng nhập để tham gia bình luận