Linh Phạm
Linh Phạm14 ngày trước

Đăng ký kết hôn ở nơi tạm trú được không?

- Tại khoản 1 Điều 17 Luật hộ tịch năm 2014 có quy định về thẩm quyền đăng ký kết hôn như sau: “Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện đăng ký kết hôn”.

Căn cứ vào quy định của Luật hộ tịch thì thẩm quyền đăng ký kết hôn thuộc về Ủy ban nhân dân xã nơi người có đăng ký kết hôn cư trú. Nơi cứ trú bao gồm nơi tạm trú và nơi thường trú. Tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật cư trú quy định: "Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ ở hợp pháp và là nơi thường xuyên sinh sống".

Trong trường hợp của bạn, bạn có thể đăng ký kết hôn tại nơi đăng ký tạm trú.

- Tại Điều 18 Luật hộ tịch năm 2014 có quy định về thủ tục đăng ký kết hôn như sau:

“Điều 18. Thủ tục đăng ký kết hôn

1. Hai bên nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn.

2. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp - hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc”.

Để tiến hành đăng ký kết hôn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn cần chuẩn các giấy tờ như sau để tiến hành đăng ký kết hôn:

+ Tờ khai đăng ký kết hôn;

+ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại Tư pháp xã/phường nơi hai bạn đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu Tờ khai đăng ký kết hôn đã có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về tình trạng hôn nhân thì không cần giấy xác nhận tình trạng hôn nhân);

+ Chứng minh nhân dân/căn cước công dân và sổ tạm trú.

Hai bạn mang những giấy tờ này ra tại Tư pháp phường nơi bạn có đăng ký tạm trú để được tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn.
17
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699