Linh Phạm
Linh Phạm9 ngày trước

Đăng ký tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình ở đâu?

Người dân đăng ký tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tại trụ sở cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện, tỉnh; các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: UBND cấp xã, Bưu điện, Hội đoàn thể...
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206