Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng là loại đất được sử dụng vĩnh viễn. Đúng hay sai?

Căn cứ khoản 1 điều 125 Luật Đất đai năm 2013, đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng là loại đất được sử dụng ổn định lâu dài (nghĩa là không xác định thời hạn sử dụng đất chứ không phải là sử dụng vĩnh viễn).
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588