Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Đất quy hoạch "treo" thì không được cấp sổ đỏ

Pháp luật hiện hành không có khái niệm hay quy định về quy hoạch "treo", song căn cứ các quy định của Luật Đất đai, có thể hiểu quy hoạch "treo" là tình trạng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, ghi trong kế hoạch sử dụng đất, đã có công bố sẽ thu hồi để thực hiện kế hoạch nhưng không thực hiện đúng tiến độ.

Theo khoản 6 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ của Chính phủ, người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được cấp giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, khoản 3 Điều 49 Nghị định số 43/2014 quy định đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất. Như vậy, nếu thuộc trường hợp này, tức quy hoạch "treo" thì người sử dụng đất vẫn có quyền được thực hiện các thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận.
32
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896