Linh Phạm
Linh Phạm1 tháng trước

Điều kiện xóa án tích theo quy định pháp luật mới nhất

Chào luật sư! Mẹ tôi bị kết án tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày 1.4.2014. Phạt 2 năm án treo và 4 năm thử thách. Đã thi hành xong các hình phạt bổ sung (hoàn trả lại tiền cho người bị hại). Không vi phạm gì kể từ khi tòa tuyên phạt đến nay. Cải tạo tốt tại địa phương. Xin hỏi: đến nay thì mẹ tôi có được xóa án tích hay chưa? Nếu được xóa thì tự xóa hay cần phải xin tòa án giấy chứng nhận xóa án. Xin cảm ơn!
85
Ý kiến (1)
 1. Luật Leno
  Thứ nhất, điều kiện xóa án tích
  Theo quy định tại Điều 69 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định:

  “Điều 69. Xóa án tích

  1. Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 70 đến Điều 73 của Bộ luật này.

  Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án.

  2. Người bị kết án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích.”

  Như vậy, theo quy định việc xóa án tích phải được thực hiện theo quy định của Bộ Luật hình sự, người được xóa án tích coi như chưa bị kết án. Những người kết án án do lỗi vô ý về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích.

  Thứ hai, về điều kiện đương nhiên xóa án tích
  Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 về đương nhiên xóa án tích. Cụ thể như sau:

  “Điều 70. Đương nhiên được xóa án tích

  1. Đương nhiên được xóa án tích được áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

  2. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

  a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

  b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

  c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

  d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

  Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

  3. Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích, nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này.
  4. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có trách nhiệm cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và khi có yêu cầu thì cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này.”

  Như vậy, đối chiếu quy định trên với trường hợp của mẹ bạn thì hình phạt mà mẹ bạn phải chịu là 2 năm án treo và 4 năm thử thách về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nên thời gian xóa án tích là 1 năm từ ngày hết thời gian thử thách án treo, đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới.

  Theo đó, ngày 01/04/2014 mẹ bạn bị kết án bị phạt 2 năm án treo và 4 năm thử thách đến nay đã thi hành xong các hình phạt bổ sung (hoàn trả lại tiền cho người bị hại); không vi phạm gì kể từ khi tòa tuyên phạt, cải tạo tốt tại địa phương. Do vậy, tính từ thời điểm thực hiện xong thời gian thử thách án treo, đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới thì sau 1 năm mẹ bạn sẽ đủ điều kiện để xóa án tích. Và do mẹ bạn thuộc vào trường hợp đương nhiên được xóa án tích nên sẽ không cần phải làm đơn gửi Tòa án nơi xét xử để xóa án tích; nếu có nhu cầu thì có thể liên hệ cơ quan quản lý lý lịch tư pháp để yêu cầu được cấp phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích.

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773