Loan Đặng
Loan Đặng8 ngày trước

Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Quy định các chế độ bảo hiểm xã hội
Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về chế độ bảo hiểm. Cụ thể:

Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ:

- Ốm đau

- Thai sản;
- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
- Hưu trí;
- Tử tuất.

Người lao động khi tham gia BHXH bắt buộc được giải quyết các chế độ trên khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ có 2 chế độ:
- Hưu trí;
- Tử tuất.
Ngoài ra còn có bảo hiểm hưu trí bổ sung do Chính phủ quy định
19
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699