Nguyễn Bích
Nguyễn Bích3 tháng trước

Thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng như thế nào?

NLĐ chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng như thế nào?
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật BHXH, NLĐ chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng.
58

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận