Dương Đăng
Dương Đăng9 tháng trước

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có bắt buộc phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc không?

Gia đình tôi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hiện nay, tôi muốn làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, bên chuyển nhượng đã không cho mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản gốc để hoàn thiện hồ sơ. Hỏi: Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có bắt buộc phải có giấy chứng
40

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận