Davil Trần
Davil Trần9 tháng trước

Hỏi về điều kiện giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Tôi muốn hỏi, điều kiện giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài theo quy định tại Luật Trọng tài thương mại. Các bên đã có thỏa thuận trọng tài, vậy Tòa án có thẩm quyền thụ lý tranh chấp thương mại đó không
48

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận