Davil Trần
Davil Trần11 tháng trước

Hỏi về việc xác định dự án có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu hay không?

Trường hợp dự án có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Công ty tôi là công ty TNHH trên hai thành viên do một công ty nước ngoài liên doanh với một doanh nghiệp có vốn Nhà nước theo dạng dự án đầu tư.
Xin hỏi: dự án của công ty của ông có phải là dự án đầu tư phát triển và phải tuân theo Luật Đấu thầu không?
66

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận