Hải Đăng
Hải Đăng1 tháng trước

Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không cần công chứng

Khoản 1 Điều 328 Bộ luật Dân sự (BLDS) quy định: đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý; hoặc vật có giá trị khác; trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai không quy định hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực.

Điều 117 và khoản 2 Điều 119 BLDS quy định nếu trường hợp luật không quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực thì hợp đồng đặt cọc có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau:

- Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập.
- Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện.
- Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
Do vậy, hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không cần phải công chứng mà chỉ cần đáp ứng các điều kiện được viện dẫn nêu trên thì sẽ có hiệu lực pháp luật.
39
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773