Ngô Quốc Ân
Ngô Quốc Ân10 tháng trước

Người chưa thành niên và giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 21 và khoản 2 Điều 212 của Bộ luật dân sự năm 2015 thì những thành viên trong hộ gia đình từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi có phải ký vào hợp đồng giao dịch có liên quan đến quyền sử dụng đất của hộ gia đình đó hay không?
36

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận