Thu An
Thu An3 tháng trước

Khác biệt giữa các loại hợp đồng lao động theo luật mới?

Theo Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ 1/1, điểm khác biệt giữa các loại hợp đồng lao động là gì?
77

Ý kiến (1)

 1. Luật Greenlaw
  Luật Greenlaw3 tháng trước
  Theo khoản 1 điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019, hợp đồng lao động có hai loại là xác định thời hạn và không xác định thời hạn. Hai loại này có những điểm khác biệt cơ bản sau:

  Thời hạn

  Hợp đồng lao động xác định thời hạn phải xác định rõ thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng, nhưng thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

  Khi hợp đồng hết hạn mà người lao động vẫn làm việc

  Đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn, khi hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

  - Trong 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết.

  - Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

  - Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn; trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước, sử dụng người lao động cao tuổi, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.

  Hợp đồng lao động không xác định thời hạn không có quy định về hết hạn hợp đồng.

  Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng

  Đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn, người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải báo trước ít nhất 3 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng; ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

  Đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải báo trước ít nhất 45 ngày.

Đăng nhập để tham gia bình luận