Mai Anh
Mai Anh1 tháng trước

Khi thử việc bắt buộc phải ký hợp đồng thử việc?

Khoản 1 Điều 24 BLLĐ 2019 quy định về thử việc: người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

Theo đó, khi người lao động, người sử dụng lao động có thỏa thuận về làm thử, các bên có thể lựa chọn ký hợp đồng thử việc hoặc ghi nhận nội dung thử việc trong hợp đồng lao động.

Như vậy, khi có thỏa thuận về thử việc thì các bên không bắt buộc phải ký hợp đồng thử việc.
19
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588