Khiếu nại là gì?

Khiếu nại là việc công dân, tổ chức, cơ quan hoặc cán bộ, công chức thực hiện theo thủ tục mà Luật Khiếu nại quy định:

+ Thông qua đó, đề nghị tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính và hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan đó hoặc quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức

+ Khi có căn cứ cho thấy quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính trái quy định pháp luật cũng như xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Người thực hiện việc khiếu nại là cán bộ, công chức, công dân, các tổ chức, cơ quan thực hiện quyền khiếu nại.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Luật sư Trần Văn An
Trần Văn An

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hồ Chí Minh

0986****477
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877