Ngọc Hà
Ngọc Hà10 tháng trước

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tôi làm việc tại nhà phân phối của một công ty có trụ sở chính đóng tại Sài Gòn. Trong tháng 11/2015 lương của tôi được công ty trong Sài Gòn tính là 12 triệu đồng. Tuy nhiên, nhà phân phối và quản lý cấp trên trực tiếp của tôi lại phối hợp với nhau báo cáo với công ty là tôi còn công nợ với nhà phân phối (trong khi tôi hoàn toàn không nợ nhà phân phối). Vì lý do đó lương của tôi không được chuyển vào tài khoản của tôi mà lại chuyển vào tài khoản nhà phân phối. Sau đó, họ chỉ đưa cho tôi 6 triệu, số tiền còn lại (6 triệu) họ bảo quản lý không cho tôi lấy, lý do là để chạy chương trình trong tháng sau mà không hề được sự đồng ý của tôi. Vậy hành động của nhà phân phối và người quản lý có được xem là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản không? Tôi xin cảm ơn!
121

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận