Thoa Pham
Thoa Pham2 tháng trước

Ly hôn rồi có xin giấy chứng nhận độc thân được không?

Tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

- Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ hoặc chồng đã chết thì phải xuất trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ để chứng minh; nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Nghị định này thì nộp bản sao trích lục hộ tịch tương ứng.

Pháp luật hiện hành không có quy định giới hạn số lần cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp bạn đã ly hôn, nay muốn xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với người mới thì phải xuất trình được Bản án ly hôn đã có hiệu lực của Tòa án.

Bên cạnh đó, tại Khoản 3 Điều 25 Thông tư 15/2015/TT-BTP có hướng dẫn cách ghi giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau:

- Nếu có đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn và chưa kết hôn mới thì ghi “Có đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn theo Bản án/Quyết định ly hôn số... ngày... tháng... năm... của Tòa án nhân dân...; hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai”.

Như vậy, sau khi ly hôn, bạn có thể xin giấy chứng nhận độc thân. Bạn cần mang theo Bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án để chứng minh cho tình trạng hôn nhân của mình.
27

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận