Trương Văn Đăng
Trương Văn Đăng1 năm trước

Mua lại cổ phần đã phát hành

Theo Luật DN 2014, Công ty chỉ được mua lại 30% trên tổng số cổ phần đã phát hành. Vậy, Công ty có thể mua lại 2,3 lần với mỗi lần không quá 30% trên số cổ phần hiện hữu có được không?. Xin nhờ Tư vấn.
63
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877