Linh Tú
Linh Tú7 tháng trước

Nghệ sĩ hay nhà đầu tư có quyền với tác phẩm?

Tôi được công ty giải trí thuê sáng tác ca khúc với thoả thuận hưởng 15% lợi nhuận kinh doanh tác phẩm. Hợp đồng thỏa thuận ngoài khoản thù lao ban đầu, tôi sẽ được hưởng 15% lợi nhuận từ việc kinh doanh tác phẩm do mình sáng tạo suốt vòng đời của nó. Tôi xin hỏi, tôi và công ty đó có những quyền gì với tác phẩm?

Nếu họ không minh bạch trong việc công bố lợi nhuận kinh doanh như thỏa thuận thì làm thế nào tôi có thể đòi được tiền và bảo đảm quyền lợi của mình?
91

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận