Thảo My
Thảo My22 ngày trước

Người bị quấy rối ở nơi làm việc có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bất cứ lúc nào và có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại?

Theo điều 35 Bộ luật Lao động 2019, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc mà không cần phải báo trước cho người sử dụng lao động.

Ngoài thu nhập thực tế bị ảnh hưởng và thiệt hại khác (nếu có), người lao động có quyền yêu cầu bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần khi bị xâm hại danh dự, nhân phẩm, uy tín. Số tiền bồi thường do các bên tự thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì phải tuân theo quy định của pháp luật, với mức bù đắp tối đa không quá 10 lần mức lương cơ sở, theo điều 592 Bộ luật Dân sự 2015.
25
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699