Ngọc Hà
Ngọc Hà14 ngày trước

Nhận tiền ủng hộ nhưng không thể thực hiện vì lý do bất khả kháng. Đó không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Nhận định này đúng hay sai?

Nếu người làm từ thiện không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, theo khoản 2 điều 351 Bộ luật Dân sự 2015.

Pháp luật quy định, sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể tiên liệu và khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong điều kiện và khả năng cho phép (lũ lụt, động đất, núi lửa, chiến tranh,...).

Theo đó, trường hợp nhận tiền ủng hộ nhưng không thể thực hiện công việc từ thiện như lời kêu gọi vì sự kiện bất khả kháng thì không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, khi không thể thực hiện công việc như thỏa thuận, người làm từ thiện phải báo cáo tình hình cho những người quyên góp.
15
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206