Loan Đặng
Loan Đặng15 ngày trước

Phân biệt Công chứng và chứng thực

Luật Công chứng (năm 2006) và Nghị định 79/2007/NĐ-CP về chứng thực đã có hiệu lực từ tháng 7/2007, nhưng trên thực tế không ít cán bộ và người dân vẫn chưa phân biệt được công chứng và chứng thực... nên đã yêu cầu cơ quan nhà nước thực hiện không đúng thẩm quyền. Tiêu chí để phân biệt sự khác nhau giữa công chứng và chứng thực là chủ thể thực hiện công việc công chứng, chứng thực.

Chủ thể thực hiện hành vi công chứng là công chứng viên của Phòng công chứng hoạt động chuyên trách, Văn phòng công chứng do công chứng viên thành lập. Chủ thể thực hiện hành vi chứng thực là cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: Trưởng, Phó phòng Tư pháp, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã, viên chức lãnh sự, viên chức ngoại giao của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (Điều 5, Nghị định 79/CP).

Như vậy, công chứng và chứng thực là hai khái niệm khác nhau cả về phương diện tổ chức, phạm vi hoạt động, chủ thể thực hiện hành vi công chứng, chứng thực.
20
Ý kiến (1)
  1. Hải Đăng
    Hải Đăng7 ngày trước
    mình thấy có bài viết phân biệt công chứng và chứng thực rất chi tiết dành cho những ai chưa biết công chứng là gì? chứng thực là gì và chúng khác nhau thế nào: https://mylaw.vn/tu-van-phap-luat/phan-biet-su-khac-nhau-giua-cong-chung-va-chung-thuc-659.html

Đăng nhập để tham gia bình luận

Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588