Trương Văn Đăng
Trương Văn Đăng 1 tháng trước

Quỹ khen thưởng phúc lợi

Xin chào luật sư,
1.Hàng năm công ty có trích lợi nhuận sau thuế để lập quỹ khen thưởng phúc lợi. Nếu quỹ khen thưởng phúc lợi năm trước mà mình sử dụng không hết thì cuối năm công ty phải giải quyết làm sao với quỹ còn thừa đó?
2.Quỹ khen thưởng phúc lợi được dùng vào mục đích gì?
3.Số tiền trích lập quỹ dựa vào cơ sở nào để trích lập?
Xin cám ơn.

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận