Ngô Quốc Ân
Ngô Quốc Ân1 năm trước

Thẩm quyền phạt tiền của chủ tịch UBND cấp xã

1. Theo Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) năm 2012 thì chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 5.000.000 đồng. Tuy nhiên, Điều 67 của Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở lại quy định thẩm quyền phạt tiền của chủ tịch UBND cấp xã đến 10.000.000 đồng. Vậy chủ tịch UBND cấp xã có được xử phạt tới mức 10 triệu đồng không? Có trái Luật XLVPHC không?

2. Có phải cơ quan nào lập biên bản vi phạm hành chính thì cơ quan đó tham mưu ban hành quyết định xử phạt?
86

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận