Thế nào là TBKT công nghệ sinh học, điều kiện để đăng ký công nhận tiến bộ công nghệ sinh học ngành nông nghiệp?

Theo khoản 1 Điều 3, Thông tư Thông tư số 23/2010/TT-BNNPTNT ngày 07/4/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT thì TBKT công nghệ sinh học là những qui trình kỹ thuật, công nghệ và sản phẩm được tạo ra bằng các kỹ thuật, công nghệ và phương pháp của công nghệ sinh học. Đối với TBKT công nghệ sinh học tạo ra ở Việt Nam đủ điều kiện đăng ký khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:
a) Là kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KHCN (đề tài, dự án) cấp nhà nước, cấp bộ hoặc tương đương đã nghiệm thu và được Hội đồng KHCN nghiệm thu đề nghị công nhận;
b) Là một phần kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước, cấp bộ hoặc tương đương được Hội đồng KHCN cơ sở đề nghị công nhận;
c) Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ KHCN do các tổ chức KHCN, doanh nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp thực hiện, đã đã nghiệm thu và được Hội đồng KHCN cơ sở đề nghị xem xét công nhận.
Đối với TBKT công nghệ sinh học tạo ra ở nước ngoài được đăng ký công nhận khi đã sử dụng có hiệu quả ở nước ngoài và nằm trong danh mục CNC và sản phẩm CNC được khuyến khích chuyển giao và sử dụng tại Việt Nam theo các qui định hiện hành của pháp luật.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Các luật sư được đề xuất
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976 085 206
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988 546 877
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972 805 588
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977 999 896
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986 773 773
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912 666 699
Câu hỏi cùng chủ đề
Câu hỏi mới nhất
Menu Luật sư Hỏi đáp Việc làm Tài khoản