Ngô Quốc Ân
Ngô Quốc Ân9 tháng trước

Thủ tục thực hiện điều 623 Bộ Luật Dân Sự 2015

Điều 623 Bộ Luật Dân Sự 2015 quy định: “Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.”
Tôi xin hỏi theo Điều 623 thì khi thời hiệu người thừa kế yêu cầu chia di sản đã hết 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế thì người thừa kế đang quản lý di sản đó cần làm thủ tục ở cơ quan nào và cần những hồ sơ gì để chuyển sổ đỏ di sản đó đứng tên mình.
41

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận