Tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ của người lao động có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Căn cứ khoản 9 điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014, 2020 (sau đây gọi là Luật Thuế thu nhập cá nhân), phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Ví dụ: Tiền lương một giờ làm việc ban ngày bình thường là 100.000 đồng, một giờ làm việc ban đêm là 180.000 đồng thì khoản tiền lương được trả cao hơn (80.000 đồng) không phải đóng thuế thu nhập cá nhân, khoản tiền 100.000 đồng vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

Ads

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

Ads

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

Ads

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

Ads

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773