Tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ của người lao động có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Căn cứ khoản 9 điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014, 2020 (sau đây gọi là Luật Thuế thu nhập cá nhân), phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Ví dụ: Tiền lương một giờ làm việc ban ngày bình thường là 100.000 đồng, một giờ làm việc ban đêm là 180.000 đồng thì khoản tiền lương được trả cao hơn (80.000 đồng) không phải đóng thuế thu nhập cá nhân, khoản tiền 100.000 đồng vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mời độc giả Tạo tài khoản để gửi bài, câu hỏi hoặc về lienhe@mylaw.vn
Các luật sư được đề xuất
Nguyễn Tiến Hùng
Nguyễn Tiến Hùng

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986 773 773
Phạm Thị Nguyệt Tú
Phạm Thị Nguyệt Tú

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976 085 206
Nguyễn Văn Đồng
Nguyễn Văn Đồng

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988 546 877
Nguyễn Thiều Dương
Nguyễn Thiều Dương

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912 666 699
Đặng Văn Cường
Đặng Văn Cường

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977 999 896
Nguyễn Đắc Thực
Nguyễn Đắc Thực

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972 805 588
Câu hỏi cùng chủ đề
Câu hỏi mới nhất
Menu Luật sư Hỏi đáp Việc làm Tài khoản