Helen Trần
Helen Trần 1 tháng trước

Tôi có thể kiện hàng xóm vì đốt bếp than tổ ong?

Khói bếp hàng xóm ngày nào cũng bay vào nhà tôi. Khi được góp ý, họ nói bếp đặt trong đất nhà họ nên họ muốn làm gì cũng được.
Xin luật sư tư vấn, tôi có thể kiện, yêu cầu hàng xóm bồi thường tổn hại sức khoẻ không?

Ý kiến (1)

 1. Luật Greenlaw
  Luật Greenlaw 1 tháng trước
  Theo Luật Bảo vệ môi trường 2014, việc thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí; phát tán bức xạ, phóng xạ, các chất ion hóa vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường là một trong những hành vi bị nghiêm cấm.

  Hàng xóm của bạn thải chất độc hại vào không khí, gây ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn thì sẽ bị xử lý.

  Hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

  Về bồi thường thiệt hại, Điều 584 Bộ luật Dân sự quy định:

  1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

  2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

  Ngoài ra theo điều 602 Bộ luật Dân sự về bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường, chủ thể làm ô nhiễm môi trường gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp chủ thể đó không có lỗi. Như vậy, nếu chứng minh được hành vi của hàng xóm ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình, bạn có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại.

  Trước mắt, nếu bạn đã trao đổi mà họ vẫn không dừng việc đun nấu, bạn cần gửi đơn lên xã, phường nơi bạn cư trú để đề nghị giải quyết.

Đăng nhập để tham gia bình luận