Loan Đặng
Loan Đặng15 ngày trước

Trường hợp nào doanh nghiệp phải báo tăng BHXH?

Căn cứ quy định này, khi doanh nghiệp có thêm người lao động tương đương với tăng số lượng người lao động tham gia đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp… đồng nghĩa doanh nghiệp sẽ có thay đổi về thông tin của người lao động khi tham gia BHXH và phải làm thủ tục thông báo với cơ quan bảo hiểm. Trường hợp này thường được gọi là báo tăng BHXH.

Có thể kể đến các trường hợp sau:
- Doanh nghiệp ký hợp đồng lao động mới với người lao động.
- Người lao động nghỉ ốm, hết thời hạn nghỉ thai sản, xin nghỉ không lương dài hạn… đi làm lại.
- Người lao động hết thời hạn được tạm ngừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất…
22
Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nguyễn Đắc Thực

Nguyễn Đắc Thực

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0972****588
Nguyễn Văn Đồng

Nguyễn Văn Đồng

tin ưu tiên

12 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0988****877
Nguyễn Tiến Hùng

Nguyễn Tiến Hùng

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0986****773
Phạm Thị Nguyệt Tú

Phạm Thị Nguyệt Tú

tin ưu tiên

10 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0976****206
Nguyễn Thiều Dương

Nguyễn Thiều Dương

tin ưu tiên

13 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0912****699
Đặng Văn Cường

Đặng Văn Cường

tin ưu tiên

11 năm kinh nghiệm

Hà Nội

0977****896