Trương Văn Đăng
Trương Văn Đăng 1 tháng trước

Hỏi Về Việc Xuất Hóa Đơn

Bên mình có đăng ký kinh doanh mã ngành 6619 "Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu, chi tiết: Tư vấn đầu tư (Trừ tư vấn tài chính - kế toán)". Vậy bên mình có được phép xuất hóa đơn cho Doanh Nghiệp và Cá Nhân với các nội dung như sau không:
Chân thành cám ơn!

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận