Nguyễn Bích
Nguyễn Bích3 tháng trước

Bố tôi già yếu, không có khả năng đi đến nhận lương hưu và trợ cấp phải làm thế nào?

Bố tôi già yếu, không có khả năng đi đến nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại điểm chi trả và cũng không có khả năng đi làm thủ tục ủy quyền cho người khác lĩnh thay thì nhận lương hưu như thế nào
54

Ý kiến (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận